Organisatie

Accommodatie
Johan Bode namens bestuur
Hidde Emmink commissielid
Activiteiten
Mariska van den Burg voorzitter
Carolien de Wilde commissielid
Martine Hulzinga commissielid
Lyan van der Horst commissielid
Miranda Maayen commissielid
Astrid Noteboom commissielid
Marjolein Wickenhagen commissielid
Tineke Nederlof commissielid
Petra van der Sluis commissielid
Manon Van Gurp commissielid
Els Obbema commissielid
Diana Nieuwenhuizen commissielid
Bestuur
Maudy Hoekstra - de Raad voorzitter
Leonie Arendts secretaris
Jarno Smit penningmeester
Johan Bode bestuurslid
vacature bestuurslid
Club van 50
René Breukel commissielid
René Velthausz commissielid
Jarno Smit Toegevoegd vanuit bestuur
Geschillencommissie
Piet van der Ende commissielid
Mark Peters commissielid
Kantine
Michiel Nijhuis coördinator
Manon Nijhof Beheerder
Julia Cornelis Beheerder
Jarno Smit Toegevoegd vanuit bestuur
Kascontrole
Jan-Hendrik Damman commissielid
Michel de Boer commissielid
Ledenadministratie
Michiel Nijhuis coördinator
Materiaal
Michel de Boer commissielid
Jarno Smit Toegevoegd vanuit bestuur
Sponsor Commissie
Willem van Tilburg voorzitter
Jan Sipke Hulzinga commissielid
John Heijen commissielid
Leo Breukel commissielid
Jarno Smit Toegevoegd vanuit bestuur
Technische commissie
Jorrit Peters voorzitter
Bart van der Hoek commissielid
Mark Schuurman commissielid
Steven Nijhof commissielid
vacature Toegevoegd vanuit bestuur
VertrouwensContactPersoon
Jeanette Holstein commissielid
Mark Peters commissielid
Vrijwilligers
Michiel Nijhuis coördinator
Wedstrijdsecretariaat
Steven Nijhof commissielid